Varför ska du välja Beamex CMX-kalibreringsmjukvara?

Beamex CMX calibration software in use

Vi fokuserar på att utveckla produkter som förbättrar våra kunders processer. Samma sak gäller vår kalibreringsmjukvara – den är utvecklad för att göra ditt jobb enklare, snabbare och mer förenligt med kvalitets- och myndighetskrav. 

Beamex MC6 advanced process calibrator for use with CMX calibration software

En betydande minskning av både kalibreringskostnaderna och den tid som krävs för att kalibrera är några av de största fördelarna som våra kunder har rapporterat som ett resultat av att använda vår kalibreringsmjukvara. Detta beror på att hela processen kan automatiseras, från skapande av instrument till avveckling av arbetsordrar i underhållshanteringssystem som Maximo och SAP PM. 

Beamex CMX calibration software / calibration management software and bMobile mobile application

Det fina med vår kalibreringsmjukvara är att när den används med våra dokumenterande kalibratorer kan du eliminera papper helt från ekvationen. Alla poster lagras säkert i en databas, vilket resulterar i nya möjligheter att analysera kalibreringsdata och förbättra dina processer. 

Engineers using Beamex calibrator

Att hantera kalibreringar handlar inte bara om att köpa en annan mjukvara. Vi hjälper också våra kunder att utvärdera sina nuvarande kalibreringsprocesser och hitta förbättringsområden. Då kan vi säkerställa en smidig och effektiv övergång till en ny kalibreringsprocess och hjälpa dem att underhålla den. 

Titta på ett videoklipp

Förstå CMX-kalibreringsmjukvara på 7 minuter

Delta i våra webbinarier och seminarier för att lära dig mer om bättre sätt att kalibrera
Det handlar inte bara om att få rätt mjukvara, det handlar även om att få folk att använda den effektivt. Vi kan hjälpa till med det också.

Vad våra kunder säger

Läkemedelsindustrin är strikt reglerad, så det är ett spännande steg att gå över till papperslös kalibreringshantering i molnet. Papperslös kalibreringshantering är en viktig del av den tekniska verksamheten vid våra tillverkningsanläggningar och möjliggör papperslös schemaläggning och registrering av instrumentkalibreringsdata för att säkerställa att vi arbetar på ett sätt som är förenligt med kraven. Beamex CMX-kalibreringsmjukvara säkerställer att vi följer alla relevanta GxP-bestämmelser och tar bort risken för manuella fel, samtidigt som arbetet i molnet med Azure ger oss tillgång till ny teknik och förbättrad prestanda, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.

Don Brady, teknisk produktchef, GSK, Irland

Uppgifter som skulle ta en månad till två månader att slutföra kan utföras på några veckor. Tid är pengar.

Faran Rolingson, senior kontrollingenjör, USA

Användning av Beamex-installationen hjälpte till att halvera den tid det tar att slutföra strömavbrottskalibreringar.

Trevor Wolfe, EC&I ingenjör, Storbritannien

Vi har förbättrat regelefterlevnaden i förhållande till ISO 9001, kalibreringsdokumentationen förvaras säkert, med mindre risk för mänskliga fel.

Colin Curtin, instrumenteringskonsult, Australien

Vi kan nu säga att vi har ett [SAP integrerat] kalibreringshanteringssystem som är enkelt, effektivt och anpassat till våra specifika behov. 

Juan José Mora, chef för instrumenteringsunderhållsavdelningen, Spanien

Molninstallation

Beamex CMX-kalibreringshanteringsmjukvara kan också användas i molntjänster som tillhandahålls av Microsoft (Azure), Amazon (Amazon Web Services) eller Alibaba (Alibaba Cloud). Detta gör att CMX-lösningen kan skalas effektivt när nya platser läggs till. När den används i molnet kan CMX-mjukvaran nås från var som helst i världen och begränsar dig inte till att använda den på plats. 

CMX:s unika kommunikationsteknik gör det möjligt för den molnbaserade installationen att kommunicera sömlöst med mobila enheter. 

För mer information om hur du använder CMX-i molnet, vänligen kontakta oss. 

Calibration software - Beamex CMX cloud installation

Analytics Dashboard

CMX Analytics Dashboard ger dig en visuell sammanfattning av de viktigaste kalibreringsrelaterade nyckeltalen som är enkel att använda. 

Kontrollpanelen gör att du kan se historiska trender, se teamets arbetsbelastning och arbetshistorik och den hjälper dig att identifiera produktivitets- och effektivitetsförbättringar samt möjligheter till kostnadsbesparingar. 

Du kan analysera och kontrollera om kalibreringar utförs i tid, verifiera referensstandardens spårbarhet och spåra förfallodatum. 

Analytics Dashboard kan ses bekvämt även på en smartphone och den har ingen CMX-licens. 

Kontakta oss om du vill veta mer om CMX Analytics Dashboard. 

Beamex CMX calibration software analytics dashboard

CMX Analytics Dashboard

Introduktion till Beamex CMX Analytics Dashboard

CMX Data Loader

Beamex CMX Data Loader Tool är ett snabbt och enkelt sätt att lägga till eller redigera ett stort antal instrument i din CMX-databas, vilket sparar tid, minskar risken för skrivfel och främjar högkvalitativ och harmoniserad data.

Att kombinera Beamex CMX Data Loader Tool med Beamex Expert Services säkerställer en flexibel och effektiv CMX-implementering eller platsdistribution. Låt Beamex-experter hjälpa dig med bästa praxis och komplettera din databas med Data Loader.

För att lära dig mer om CMX Data Loader, vänligen kontakta oss.

Beamex CMX calibration management software and MC6 process calibrator
Men ta inte vårt ord för det. Läs vad våra kunder tycker i stället.
Read%20Beamex%20CMX%20user%20reviews

Papperslös kalibrering

Konvertera till en helt papperslös kalibreringsprocess med Beamex integrerade kalibreringssystem, bestående av CMX-kalibreringsmjukvara och dokumenterande kalibratorer. Beamex CMX-mjukvara hjälper dig att planera och schemalägga kalibrerings- och inspektionsarbete. När det är dags att utföra arbetet, skicka arbetsordrar till din mobil och dokumenterande kalibratorer eller surfplattor/smartphones. Utför uppgifterna med Beamex mobila enheter och lagra resultaten i minnet på dem. När arbetet är klart, ladda upp resultaten till CMX. Resultaten lagras i en databas och erbjuder möjligheten att generera kalibreringscertifikat. 

Beamex integrerade kalibreringssystem automatiserar hela kalibreringsprocessen. Eftersom processen blir papperslös behöver man inte bekymra sig för manuell inmatning och ingen tid slösas bort på att registrera resultat med papper och penna. 

Beamex calibrators being used in process factory

Optimerade kalibreringsintervall

Beamex CMX erbjuder en lättläst numerisk och grafisk historiktrend för att utvärdera kalibreringshistoriken för varje instrument. 

Denna funktion hjälper dig att fastställa det optimala kalibreringsintervallet för varje instrument och fatta beslut om att öka eller minska kalibreringsintervallet. Genom att optimera kalibreringsintervallerna kan du minska dina kalibreringskostnader genom att eliminera onödiga kalibreringar. Det bidrar också till att undvika dyra överträdelser, vilket kan inträffa om intervallet är för långt och instrumentet fallerar. 

Beamex CMX calibration software - history trend
Hur analyserar man kalibreringshistorik och fattar smarta beslut om det idealiska kalibreringsintervallet för olika instrument?

Integritet hos kalibreringsdata

Beamex kalibreringslösning uppfyller kraven i 21 CFR Part 11 och övriga relevanta bestämmelser för elektroniska register, elektroniska signaturer och dataintegritet. CMX version 2.11 introducerade Mobile Security Plus, vilket erbjuder förbättrad funktionalitet med kompatibla mobila enheter offline, såsom Beamex MC6-familjen med dokumenterande kalibratorer och surfplattor/smartphones med Beamex bMobile-applikationen. Denna förbättring minskar ytterligare risken för ALCOAS-överträdelser genom att identifiera de som använder mobila enheter offline genom elektronisk signatur och genom att skydda offline-data mot manipulation. 

Data Integrity with Beamex CMX calibration software
Data Integrity in Calibration Processes - läs bloggen och artikeln (ENG)

Kalibrering av vågar

Beamex CMX-kalibreringsmjukvara innehåller funktionsrik funktionalitet för kalibrering av vågar. Detta alternativ omfattar excentricitetstester, repeterbarhetstester, vägningstester och minimivägningstester för att hjälpa till att uppfylla alla kalibreringskrav. 

CMX-funktionaliteten baseras på olika riktlinjer och standarder inklusive EURAMET cg-18, OIML: EN 45501 + AC och NIST Handbook 44 (med USP 41-uppdateringar). 

Kalibrering av vågar kan utföras med hjälp av en dator eller med offline mobila enheter (surfplattor/smartphones) med hjälp av Beamex bMobile-applikationen. 

Kolla in utbildningsvideon: How to calibrate weighing scales.

Weighing scale instrument calibration - Beamex CMX calibration software
How to calibrate weighing instruments - läs bloggen och artikeln (ENG)

Underhållsinspektioner

Är schemaläggningen, utförandet och dokumentationen av ditt förebyggande underhåll, säkerhetskontroller, säkerhetsinstrumenterade system (SIS) och inspektioner av installation av riskområde fortfarande pappersbaserade, arbetsintensiva och felbenägna? Varje bearbetningsanläggning har olika rutinmässiga inspektioner och vi vet att dessa kan vålla stora problem, vilket är anledningen till att vi erbjuder ett bättre sätt att utföra underhållsinspektioner. Vår lösning inkluderar CMX-kalibreringsmjukvaran och en Android-applikation för mobila enheter som heter Beamex bMobile. 

Se relaterade videoklipp i videomodulen nedan. 

Beamex CMX calibration management software and bMobile mobile application
Läs mer om Beamex bMobile-applikationen

Titta på fler CMX-videor (ENG)

Webinar: Analyzing calibration history trends

Webinar: Connecting CMX calibration software with SAP

Manage maintenance inspections with bMobile

ATEX / DSEAR / IEC 60079 / Maintenance inspection with Beamex bMobile

How can we help?
Close