Videor (ENG)

Hur det fungerar

Beamex integrerade kalibreringslösning

Beamex integrerade kalibreringslösning

Beamex integrerade kalibreringslösning är en kombination av mjukvara, hårdvara och kalibreringsexpertis som ger ett automatiskt och papperslöst flöde av kalibreringsdata. Processen inleds när en arbetsorder skapas i ditt underhållshanteringssystem och skickas automatiskt till kalibreringsmjukvaran för att välja tillhörande kalibreringsprocedurer. Därefter skickas enhetens information och kalibreringsprocedurer till en dokumenterande kalibrator eller surfplatta och kalibreringsarbetet utförs. Därefter dokumenterar enheten automatiskt resultaten. Slutligen överförs resultaten tillbaka till kalibreringsmjukvaran för lagring och arbetsordern stängs digitalt i ditt underhållshanteringssystem. När du uppgraderar från ett traditionellt kalibreringssystem till ett integrerat automatiserar du kalibreringsprocessen och eliminerar alla felbenägna manuella steg. Uppgraderingen minskar vanligtvis den tid som läggs på hela kalibreringsprocessen med 50 %, samtidigt som kvaliteten på kalibreringsposter förbättras och snabb och enkel hämtning för revisioner säkerställs. 

Kundupplevelser

Genom att ta bort alla manuella steg i arbetsflödet, och eliminera allt papper från dataflödet, har anläggningen genomfört en dokumenterad tidsbesparing från 70 %, till och med upp till 75 % i vissa fall, på kalibrering av trycksändare och tryckbrytare.

Faran Rolingson, senior kontrollingenjör, Alabama Power

Den mest betydande effekten totalt sett är att Salt River Project har kunnat spara cirka 30 minuter per kalibrering med hjälp av ett automatiserat tillvägagångssätt. 

Kalibreringsuppgifter som normalt skulle ta en månad till två månader att slutföra under en genomgång av en enhet kan utföras på några veckor, och tid är pengar.

Jody Damron, affärsanalytiker, Salt River Project
Läs mer om hur en stor kraftproducent använder integrerade kalibreringslösningar.

Effektivisera dina processer

Traditionella, pappersbaserade kalibreringsprocesser kräver 7 steg från början till slut – vilket skapar många möjligheter till fel. 

Beamex integrerade kalibreringslösning minimerar de steg som krävs för att utföra och dokumentera kalibreringar till endast 4. 

Denna funktion sparar tid och maximerar effektiviteten utan att ge avkall på kvaliteten. 

Det mest integrerade, automatiserade kalibreringssystemet som finns tillgängligt

Beamex-lösningen är inte bara en produkt eller ens en uppsättning produkter och tjänster – det är en process för att utföra och hantera kalibreringar på ett sätt som tillhandahåller effektivitets- och kvalitetsförbättringar samt kostnadsbesparingar. 

Lösningen inkluderar Beamex Business Bridge Connector – som tillhandahåller en kommunikationslänk mellan CMX-kalibreringsmjukvaran och underhållshanteringssystem. Kalibreringsarbetsprocesserna kan strömlinjeformas och eliminerar vanligtvis 50 % av den tid som läggs på hela kalibreringsprocessen. 

Beamex Logical calibration software

Problemfri dokumentation och arbetsorderhantering

Vår kalibreringsmjukvara, CMX, integreras direkt i de datoriserade underhållshanteringssystemen (CMMS). Detaljerade kalibreringsdata och spårbara kalibreringsposter lagras i CMX, medan anläggningshierarki och instrument skapas och underhålls i CMMS. När kalibreringsarbetet har utförts kan arbetsorderbekräftelser skickas till CMMS automatiskt. 

Denna standardiserade men konfigurerbara mjukvarulösning håller CMMS informerad om slutförda arbeten, medan CMX tillhandahåller en databas för att lagra viktig instrumentinformation som krävs för kvalitetskontroll och revisioner, och förser på så sätt organisationer med den bästa lösningen för tillgångshantering och kalibreringshantering. Beamex erbjuder en projektstrategi med professionella tjänster för utförande av systemintegrationsprojekt. 

Typiska resultat

Dagar till timmar

Efterkalibrering är vanligtvis mycket tidskrävande eftersom resultaten måste dokumenteras. När detta sker manuellt, genom att de skrivs ner med papper och penna, tar det värdefulla resurser och många arbetstimmar i anspråk. Med Beamex integrerade kalibreringslösningar utförs och dokumenteras nu kalibreringar som skulle ta hela dagen på bara ett par timmar.

Spara 30 minuter per kalibrering

Med en integrerad lösning som inkluderar integration i en CMMS, en betydande avkastning på investeringar under den första översynen av enheten. Det är ovanligt, eftersom ROI på mjukvaruprojekt oftast är obefintlig i början.

50 % förbättrad effektivitet

Beamex täcker inte bara utrustningen, utan tillhandahåller mjukvara för att komplettera instrumenten. Mjukvaran är mycket robust, tillförlitlig med fantastiska funktioner som är enkla att använda.

How can we help?
Close