MC6 som dokumenterande kalibrator

MC6 erbjuder mest funktionalitet av alla våra dokumenterande kalibratorer. 

Den har ett dedikerat användargränssnittläge som kallas ”Dokumenterande kalibrator” som kan användas för att automatisera och dokumentera kalibreringar. När du använder MC6-kalibratorn med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara aktiverar du en helt papperslös kalibreringsprocess. 

Läs mer om MC6 >> 

Beamex MC6 as a pressure calibrator

MC6-Ex som dokumenterande kalibrator

MC6-Ex är en egensäker dokumenterande kalibrator som är säker för alla Ex-zoner. 

Den har ett dedikerat användargränssnittsläge som kallas ”Dokumenterande kalibrator” som kan användas för att automatisera och dokumentera kalibreringar. Använd MC6-Ex tillsammans med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara för att skapa en helt papperslös kalibreringsprocess – även i riskområden. 

Läs mer om MC6-Ex >> 

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex as a pressure calibrator

MC6-T som dokumenterande kalibrator

Beamex MC6-T är ett extremt mångsidigt portabelt automatiskt temperaturkalibreringssystem. Det kombinerar ett toppmodernt temperaturtorrblock med Beamex MC6 multifunktionell processkalibrator och kommunikatorteknik. 

MC6-T är en dokumenterande kalibrator och kommunicerar med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara och LOGiCAL-molntjänst. 

Läs mer om MC6-T >> 

Beamex MC6-T temperature calibrator

MC4 som dokumenterande kalibrator

MC4 är en kompakt dokumenterande kalibrator utformad för processindustrin. 

Den har ett dedikerat användargränssnitt för dokumenterande kalibreringar och dess storlek gör den utmärkt för att bära runt i fält. Användning av MC4 med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara möjliggör en helt papperslös kalibreringsprocess. 

Läs mer om MC4 >>  

Temperature calibrator - Beamex MC4 documenting process calibrator

MC6 Workstation

MC6 Workstation är en panelmonterad version av den bärbara MC6-kalibratorn. 

Den har ett dedikerat användargränssnittsläge som kallas ”Dokumenterande kalibrator” som kan användas för att automatisera och dokumentera kalibreringar. Om MC6 Workstation används tillsammans med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara skapas en papperslös kalibreringsprocess. 

I praktiken kan du skicka ett obegränsat antal instrument från CMX till MC6 Workstation som också stöder den anläggningsstruktur du skapar i CMX. 

Läs mer om MC6 Workstation >>  

Beamex CENTRiCAL Calibration Bench

MC2 är nu även en dokumenterande kalibrator

Sedan mars 2019 är Beamex MC2 en dokumenterande kalibrator. 

Detta innebär att den sparar kalibreringsresultat i sitt minne och kommunicerar med Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara för att generera kalibreringscertifikat i pdf-format. 

Läs mer om MC2 >>  

Beamex MC2 calibrator
How can we help?
Close