Vad vi gör

Vår verksamhet är kalibrering. 

Eftersom tekniken fortsätter att utvecklas snabbt måste företagen bli effektivare med mindre resurser. Samtidigt sätter nya bestämmelser ständig press på tillverkningsverksamheten för att upprätthålla en hög nivå på anläggningens säkerhet och produktkvalitet. Med detta i åtanke finns vi här för att hjälpa våra kunder att hitta ett bättre sätt. 

Beamex MC6 advanced process calibrator

Beamex företagsvideo (ENG)

Vad gör oss annorlunda

Vi finns till för att leverera ett bättre sätt att kalibrera. Det var vår grundprincip och det styr fortfarande allt vi gör. Ursprungligen anspelade “bättre sätt” på att utveckla kalibratorer som bättre tillgodoser användarnas behov. 

 

Sedan starten har det utvecklats till mycket annat, exempelvis ett bättre sätt att generera tryck, ett bättre sätt att kalibrera temperatur eller tryck, ett bättre sätt att hantera kalibreringsdata och till och med ett bättre sätt att implementera kalibreringsprocessändringar. 

 

Oavsett om vi utvecklar kalibratorer, kalibreringsmjukvara, kalibreringstestbänkar eller tjänster, fortsätter vi vår strävan att tillhandahålla bättre sätt för våra kunder att utföra och hantera kalibreringar. 

 

Om du vill veta mer om bättre sätt att kalibrera kan du läsa våra tips 

Utforska bättre sätt att kalibrera

Vad vi har byggt upp

1975

Året då Beamex etablerades av instrumentteknikerna Eero, Krister, Veijo och Nils-Erik utifrån en frustration över de processkalibratorer som fanns då. "Låt oss utveckla kalibratorer som bättre tillgodoser användarnas behov", tänkte de. Så föddes idén om ”ett bättre sätt att kalibrera”.

12,000+

I dag använder mer än 12 000 företag i 139 länder Beamex-produkter för att kalibrera processinstrument och hantera kalibreringar.

175

Vår största globala mjukvarukund använder Beamex kalibreringsmjukvara i 175 olika anläggningar i 24 länder.

50+

Under de senaste tre åren har vi varit involverade i 50+ projekt för implementering av kalibreringssystem. Vi tillhandahåller alltså inte bara verktyg för kalibrering, vi hjälper företag att utvärdera sina nuvarande kalibreringsprocesser och hjälper dem att implementera nya.

96%

96 % av våra kunder skulle rekommendera Beamex till en kollega.

Vart vi är på väg

Vårt fokus är att med hjälp av teknisk insikt utveckla produkter och tjänster som förbättrar våra kunders kalibreringsprocesser. Oavsett om det är användarupplevelsen från en enda produkt eller hur alla våra produkter och tjänster hänger ihop med varandra och andra system, handlar det om att tillhandahålla en bättre process för att utföra och hantera kalibreringar. 

Engineers carrying Beamex calibrators

Framgångsberättelser om ett bättre sätt att kalibrera

2/3

Minskad tid som krävs för att utföra temperaturkalibreringar.

Cornell University, USA

Läs mer (ENG)

1 år

Återbetalningstid för investeringen i Beamex kalibreringssystem.

Silkeborg Varme, Denmark

Läs mer (ENG)

30 Min

Minskad tid som krävs för att utföra en kalibrering.

Salt River Project, USA

Läs mer (ENG)

50 %

Effektivitetsförbättring för att utföra kalibreringsprocedurer.

Miami-Dade WASD, USA

Läs mer (ENG)

Vad kunder säger om oss

“Innan investeringen i Beamex-lösningar hade vi diskuterat att anställa en annan I&C-tekniker. För en kort tid sedan frågade jag min chef om vi fortfarande planerar att anlita mer hjälp. Han sa, det gjorde vi redan; vi köpte MC6. Han hade rätt — det som brukade ta tre eller fyra av oss att göra förr, kan göras av en, kanske två av oss nu. Beamex MC6 är som att ha en annan tekniker i personalen.”

Kristopher Welfel, senior instrument- och kontrolltekniker, USA

“Med Beamex-lösning har vi fullständig flexibilitet, så vi kan utföra många kalibreringar mellan andra dagliga uppgifter. Denna flexibilitet är viktig på en hektisk arbetsplats där mer akuta uppgifter ofta dyker upp och behöver prioriteras.”

Anders Ole Jensen, ingenjör och instrumenttekniker, Danmark

“Med detta (kalibrerings- och underhållssystem) programvaruintegreringsprojekt kunde vi se en betydande avkastning på investeringen under den första översynen av enheten. Det är ovanligt, eftersom ROI på mjukvaruprojekt vanligtvis inte existerar till en början.”

Jody Damron, affärsanalytiker, kommittéordförande vid ISA (International Society of Automation), USA

“Att använda Beamex-uppsättning på ett framgångsrikt sätt bidrog till att halvera den tid det tog att slutföra avbrottskalibreringar, vilket gjorde det möjligt för oss att följa företagets standarder utan att öka arbetskostnaderna.”

Trevor Wolfe, EC&I ingenjör, Storbritannien

Människor

På Beamex tror vi att små team och individer kan göra stor inverkan. Det är därför vi sätter människor först och strävar efter en kultur som uppmuntrar människor att skapa nya idéer, försöka, misslyckas och så småningom lyckas. Vi tror att motivation och en innovationskultur är nyckeln till både medarbetartillfredsställelse och affärsframgång.

Certifikat

ISO 9001

Our Quality System has been continuously ISO 9001-certified since 11th May 1992.

ISO 17025

Our Calibration Laboratory has been continuously FINAS-accredited since 19th December 1993 according to ISO/IEC 17025.

Compliance with ATEX / IECEx

Our Intrinsically Safe Calibrators are certified in accordance with the ATEX Directive and IECEx scheme.

ISO 14001

Our Environmental Management System is certified according to ISO 14001:2015 .

ISO 45001

We comply with the ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System standard.

How can we help?
Close