Skip to content

Menu

Kalibrointienhallintaohjelmisto

Lue lisää kalibrointien hallinnasta ja kalibrointienhallintaohjelmistoista.

Anna asiantuntijamme auttaa sinua löytämään paras kalibrointiohjelmisto tarpeisiisi

Kalibrointiohjelmisto on tietokonepohjainen työkalu, joka on suunniteltu virtaviivaistamaan ja automatisoimaan mittausinstrumenttien kalibrointiprosesseja. Se muodostaa keskitetyn alustan kalibrointitoimintojen hallintaan, suunnitteluun, seurantaan ja dokumentointiin.

Kalibrointiohjelmisto on yleensä integroituna erilaisiin instrumentteihin ja mittauslaitteisiin, jotta kalibroinnit voidaan suorittaa tehokkaammin ja tarkemmin. Tämä auttaa organisaatioita noudattamaan alan standardeja, parantamaan tuottavuutta ja varmistamaan kalibrointitietojen jäljitettävyyden.

Ohjelmiston avulla voit automatisoida dokumentoinnin ja säästää näin aikaa, vähentää riskejä ja analysoida dataa nopeasti paremman päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Kalibrointidata on arvokkain omaisuutesi ja kalibrointiohjelmistolla varmistat, että tekemäsi päätökset perustuvat aina laadukkaaseen ja eheään dataan.

Kynä- ja paperipohjainen dokumentointi on erittäin työlästä ja virhealtista ja tekee analysoinnista hankalaa ja hidasta.

Miksi käyttää kalibrointiohjelmistoa?

Ennen muinoin kalibrointitulosten dokumentointiin käytettiin kynää ja paperia. Näiden rinnalle kehitettiin erilaisia sähköisiä järjestelmiä, kuten laskentataulukoita ja tietokantoja, mutta kalibrointitiedot kirjattiin kuitenkin edelleen käsin.

Hieman myöhemmässä vaiheessa kunnossapidon hallintajärjestelmät alkoivat tarjota mahdollisuuden kalibrointidatan tallentamiseen. Automatisaatio oli kuitenkin vielä lapsen kengissä eikä kalibrointidataa analysoitu automaattisesti.

Nykypäivän kalibroinnissa käytetään varta vasten suunniteltuja kalibroinninhallintaohjelmistoja, jotka tarjoavat täysin automaattisen ratkaisun kalibrointidatan analysointiin ja datapohjaisten päätösten tekemiseen.

Kalibroinnin dokumentaation kehitys

Mikäli käytät kunnossapidon hallintajärjestelmäsi kalibrointitoimintoa, sinun on syötettävä tiedot manuaalisesti. Tämä on työläs ja virhealtis prosessi, joka saattaa heikentää kalibrointidatan laatua ja eheyttä. Järjestelmän automaation taso voi niin ikään olla riittämätön, eikä se yleensä kommunikoi dokumentoivien kalibraattoreidesi kanssa.

Erillinen kalibroinninhallintaohjelmisto huolehtii kaikista vaiheista, joita korkealaatuisen kalibrointiprosessin suorittaminen edellyttää. Juuri tätä vartenhan ohjelmisto on suunniteltu.

Digitaalinen kalibrointidatavirta

Vertaile kalibrointienhallintaohjelmistoja

Beamex tarjoaa kaksi erilaista ohjelmistoratkaisua kalibroinnin hallintaan – LOGiCAL ja CMX. Ne auttavat sinua hallitsemaan instrumenttejasi, suunnittelemaan ja suorittamaan kalibrointeja, tallentamaan historiatietoja ja käyttämään dataa analysointiin, raportointiin ja kalibrointitodistusten luomiseen.

LOGiCAL ja CMX kommunikoivat Beamexin dokumentoivien kalibraattoreiden ja bMobile-kalibrointisovelluksen kanssa varmistaen näin täysin digitaalisen datavirran ja kalibrointien ohjatun suorittamisen ja dokumentoinnin.

LOGiCAL- ja CMX-ohjelmistojen välillä on joitakin merkittäviä eroja. Beamexin asiantuntijat auttavat mielellään oikean ohjelmiston valinnassa. Katso alta ohjelmistojen pääominaisuuksien vertailu ja napsauta linkkejä saadaksesi lisätietoja.

LOGiCAL-ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to

– Skaalautuva ja kus­tan­nus­te­ho­kas
– Parantaa työn laatua kentällä
– Yhteistyön mah­dol­lis­ta­va alusta

Lue lisää LOGiCALista >

CMX-ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to

– Asennus pai­kal­li­ses­ti tai pilveen
– Soveltuu erittäin sään­nel­lyil­le toi­mia­loil­le
– Edis­tyk­sel­lis­ten sovellusten tuki

Lue lisää CMX:stä >

Muut tuotteet ja palvelut

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

Beamex bMobile

Käytä Beamex bMobile -ka­libroin­ti­so­vel­lus­ta yhdessä ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­ton kanssa kent­tä­ka­libroin­tien ohjattuun suo­rit­ta­mi­seen ja do­ku­men­toin­tiin.

Lue lisää >

Do­ku­men­toi­vat ka­libraat­to­rit

Käytä Beamexin erittäin tarkkoja do­ku­men­toi­via ka­libraat­to­rei­ta yhdessä ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­ton kanssa ka­libroin­tien ohjattuun suo­rit­ta­mi­seen ja au­to­maat­ti­seen do­ku­men­toin­tiin.

Lue lisää >

Palvelut

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me tukevat sinua ka­libroin­ti­rat­kai­susi elinkaaren jokaisessa vaiheessa aina sen suun­nit­te­lus­ta te­hok­kaa­seen käyttöön saakka.

Lue lisää >

Muuta kalibrointiohjelmistoihin liittyvää sisältöä

Anna asiantuntijamme auttaa sinua löytämään paras kalibrointiohjelmisto tarpeisiisi