Skip to content

Menu
Beamex Logical calibration software

Beamex LOGiCAL

Kalibrointienhallintaohjelmisto

Tilaajana pääset käyttämään ohjelmistoa missä ja milloin tahansa

Beamex LOGiCAL-kalibrointienhallintaohjelmisto auttaa sinua hallitsemaan instrumenttejasi helposti ja kustannustehokkaasti. LOGiCAL kertoo, mitä, missä ja milloin sinun on kalibroitava, ja varmistaa, että kalibrointityösi sujuu tehokkaasti. Digitaalinen tiedonsiirto LOGiCALin ja tuettujen mobiiliratkaisujen välillä tekee kalibrointiprosesseistasi johdonmukaisia, virtaviivaisia ja luotettavia.

Helppoa ja kustannustehokasta kalibrointien hallintaa

Koska kalibrointidatasi tallennetaan pilveen, pääset siihen käsiksi, mistä ja milloin tahansa. Käytössäsi on aina uusin ohjelmistoversio, eikä sinun tarvitse investoida kalliiseen IT-infrastruktuuriin.  

Instrumenttien hallinta

LOGiCAL sisältää monipuolisia työkaluja instrumenttien hallintaan. Voit lisätä tietokantaan rajattoman määrän instrumentteja ja järjestää ne hierarkkisesti laitoksen rakenteen mukaan. LOGiCAL kertoo sinulle, milloin ja miten instrumenttisi pitää kalibroida.

Referenssien hallinta

Hallitse referenssilaitteidesi kalibrointiominaisuuksia ja varmista, että ne kalibroidaan ajallaan. Kaikki käyttämäsi Beamex MC6-, MC4- ja MC2 -sarjan kalibraattorit lisätään referenssitietokantaasi automaattisesti.

Ohjattu kalibrointiprosessi

LOGiCAL ja tuetut mobiiliratkaisut opastavat työntekijöitäsi koko kalibrointiprosessin läpi varmistaen, että kaikki kalibroinnit suoritetaan ennalta määritettyjen prosessien mukaisesti.

Digitaalinen tiedonsiirto

LOGiCAL kommunikoi saumattomasti Beamexin dokumentoivien kalibraattorien ja Beamex bMobile -kalibrointisovelluksen kanssa, joten kalibrointi ja dokumentointi tapahtuu aina automaattisesti.

Analysointi ja kalibrointitodistukset

LOGiCAL tallentaa kalibrointitulokset pysyvästi säilyttäen koko kalibrointihistorian. Voit käyttää LOGiCALia tulosten tarkastelemiseen ja analysointiin sekä konfiguroitavien kalibrointitodistusten luomiseen.

Korkea tietoturva

Arvokas kalibrointidatasi on suojattu alan korkeimpien standardien mukaisesti, koska LOGiCAL käyttää Microsoftin Azure-palvelua.

Beamex LOGiCAL

LOGiCALin käytön aloittaminen

Varaa lyhyt verkkotapaaminen asiantuntijamme kanssa saadaksesi selville, onko LOGiCAL sinulle oikea ratkaisu.

LOGiCAL-ohjelmiston hinnoittelu

LOGiCAL on kustannustehokas tilauspohjainen ratkaisu, jonka hinnoittelu skaalautuu käytön mukaan. Tilaukseen sisältyy rajoittamaton määrä käyttäjiä ja instrumentteja. Voit tehdä tilauksen suoraan LOGiCALista tai pyytää tarjouksen.

Beamex LOGiCAL kalibrointiohjelmisto

Löydä käyttöoppaita ja esitteitä

Näytä kaikki käyttöoppaat ja esitteet kaikilla kielillä >

Miten LOGiCAL erottautuu muista?

Parempi tapa kalibroida

Nopeasti kon­fi­gu­roi­ta­va, help­po­käyt­töi­nen, au­to­maat­ti­nen ja ohjattu kalibrointi, in­tui­tii­vi­nen tietojen analysointi ja ka­libroin­ti­to­dis­tus­ten luominen.

Skaalautuva ja kus­tan­nus­te­ho­kas

Ti­laus­poh­jai­nen malli, mo­ni­puo­li­set maksutavat, käyttöön perustuva edullinen hinta, ei kallista IT-infra­struk­tuu­ria.

Yhteistyön mah­dol­lis­ta­va alusta

SaaS-mo­nia­siak­kuusark­ki­teh­tuu­ri erityisesti kun­nos­sa­pi­to- ja pal­ve­lu­toi­mit­ta­jil­le, käsittäen ra­jat­to­mas­ti käyttäjiä ja in­stru­ment­te­ja.

Parempi tapa kalibroida

Suunnittele kalibrointiprosessisi määrittämällä kalibrointipisteet, -välit, virherajat ja muut asetukset varmistaaksesi, että kalibrointi suoritetaan aina vaatimustesi mukaisesti – tämä on kalibroinnin automatisoinnin ja digitalisoinnin perusta.

LOGiCAL suojaa arvokkaan kalibrointidatasi alan korkeimpien standardien mukaisesti. LOGiCAL päivittyy automaattisesti, joten käytössäsi on aina uusin ohjelmistoversio eikä manuaalista varmuuskopiointia tarvita.

LOGiCAL - Pilvipohjainen kalibrointiohjelmisto
LOGiCAL - Pilvipohjainen kalibrointiohjelmisto

Skaalautuva ja kustannustehokas

Tilauspohjaisena palveluna toimiva LOGiCAL-ohjelmisto on helppokäyttöinen, kustannustehokas ja skaalautuva. Koska Beamex isännöi pilvipohjaista palvelua puolestasi, sinun ei tarvitse investoida kalliiseen IT-infrastruktuuriin. LOGiCALin käyttökustannukset skaalautuvat aina sen mukaan, kuinka paljon kalibroit.

LOGiCAL-tilaus mahdollistaa rajoittamattoman määrän samanaikaisia käyttäjiä ja instrumentteja ilman lisäkustannuksia, joten käytettävissäsi on aina tarvitsemasi kapasiteetti.

Beamex Logical calibration software

Beamex LOGiCAL on mahdollistanut siirtymisen täysin paperittomiin kalibrointitodistuksiin, minkä ansiosta kenttähuoltoteknikkomme ovat noin 30–40 % tehokkaampia. Kalibrointiprosessimme automatisointi on myös auttanut vähentämään virheitä.

Richard O’ Meara Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irlanti

Parantaa työn laatua kentällä

LOGiCAL auttaa saavuttamaan tehokkuushyötyjä, sillä se säästää aikaa, vähentää stressiä ja parantaa työn laatua kentällä. LOGiCAL vähentää turhia käyntejä toimistolla, sillä työmääräykset voidaan milloin tahansa synkronoida tuettujen mobiiliratkaisujen kanssa.

Kun käytät kalibrointiin bMobile-kalibrointisovellusta tai Beamexin dokumentoivaa kalibraattoria, voit siirtää tulokset LOGiCALiin ollessasi taas online-tilassa.

Parantaa työn laatua kentällä
Yhteistyön mahdollistava alusta - Beamex LOGiCAL

Yhteistyön mahdollistava alusta

LOGiCAL perustuu SaaS-malliin, joka mahdollistaa yhteistyön työntekijöiden, tiimien ja laitosten sekä toimittajien, alihankkijoiden ja asiakkaiden välillä. Voit lisätä rajattomasti käyttäjiä ja instrumentteja ilman lisäkustannuksia, ja kaikki kalibrointitulokset ovat saatavilla keskitetyssä tietokannassa analysointia varten.

Voit koordinoida työmääräyksiä joustavasti ja helposti esimerkiksi sopimustyöntekijöiden tai palvelukumppaneiden kanssa. LOGiCAL on täydellinen ratkaisu kunnossapitoyrityksille, kalibrointipalveluiden asiantuntijoille ja useille eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, hyödyke- ja energiateollisuuteen.

Lue kuinka Endress+Hauser automatisoi kalibrointiprosessinsa LOGiCALin avulla >

Pyydä opastettu tutustuminen LOGiCAL-kalibrointienhallintaohjelmistoon

Ota yhteyttä Beamexin asiantuntijoihin ja tutustu LOGiCALiin. Opi hallitsemaan instrumenttejasi pilvessä sekä suunnittelemaan ja suorittamaan kalibrointeja tehokkaasti.

LOGiCAL varmistaa digitaalisen tiedonsiirron

Hallitse LOGiCALin avulla mitä, missä ja milloin kalibroit. Määritä kalibroitavat instrumentit ja synkronoi ne tuettujen mobiiliratkaisujen kanssa (Beamexin dokumentoivat kalibraattorit tai bMobile-sovellus).

Suorita ohjattu kalibrointi ja hanki dataa mittauskohteesta digitaalisesti tuettujen mobiiliratkaisujen avulla – myös offline-tilassa. Kalibrointitulokset tallennetaan suojatusti ja voidaan siirtää takaisin LOGiCALiin, kun olet taas online-tilassa.

Analysoi korkealaatuista digitaalista kalibrointidataasi, luo kalibrointitodistuksia ja varmista vaatimustenmukaisuus.

Paranna tehokkuutta ja kalibrointidatan laatua ja alenna kalibroinnin kokonaiskustannuksia standardisoimalla kalibrointiprosessisi LOGiCALilla.

Calibration process with Beamex Logical calibration software

Liittyvät tuotteet

Beamex bMobile

Käytä Beamex bMobile -ka­libroin­ti­so­vel­lus­ta yhdessä LOGiCALin kanssa kent­tä­ka­libroin­tien ohjattuun suo­rit­ta­mi­seen ja do­ku­men­toin­tiin.

Lue lisää >

Do­ku­men­toi­vat ka­libraat­to­rit

Käytä Beamexin erittäin tarkkoja do­ku­men­toi­via ka­libraat­to­rei­ta yhdessä LOGiCALin kanssa ohjattuun ka­libroin­tiin ja au­to­maat­ti­seen do­ku­men­toin­tiin.

Lue lisää >

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Kattavat asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me auttavat sinua pääsemään alkuun LOGiCALin käytössä ja mak­si­moi­maan sen hyödyt.

Lue lisää >

Muuta aiheeseen liittyvää