Skip to content

Menu
Calibration Software - Beamex CMX Calibration Software

Tietojen eheys kalibrointiprosesseissa

Mittausten luotettavuus on suoraan verrannollinen kalibrointitietojen laatuun ja eheyteen.

Mitä tietojen eheys tarkoittaa?

Mitä tietojen eheys tarkoittaa?

Jokaisessa prosessissa syntyy paljon dataa. Tietojen eheys tarkoittaa, että tiedot pysyvät tarkkoina ja ajantasaisina koko elinkaarensa ajan.

Tietojen eheys on tärkeä näkökohta minkä tahansa tietoa hakevan, käsittelevän tai tallentavan järjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä. Esimerkiksi lääkevalmistajien keräämien ja tallentamien tietojen eheys on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa laadukkaiden ja turvallisten tuotteiden valmistus.

Miksi tietojen eheys ja säädöstenmukaisuus on tärkeää?

Tietojen eheyteen liittyvät rikkomukset ovat johtaneet erilaisiin sääntelytoimiin, kuten varoituskirjeisiin ja tuontivaroituksiin. Merkittävä osa FDA:n antamista varoituskirjeistä liittyy tietojen eheyteen.

Tietojen eheyden ollessa yhä enenevässä määrin kansainvälisten sääntelyvirastojen keskiössä FDA:n, WHOA:n ja MHRA:n tarkastajia on koulutettu tunnistamaan paremmin tietojen eheyteen liittyvät ongelmat.

Miksi tietojen eheys ja säädöstenmukaisuus on tärkeää?

Tietojen eheys kalibrointiprosesseissa

Tietojen eheyttä koskevien säännösten huomiotta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia. Siksi niitä on pidettävä pääprioriteettina erityisesti lääketeollisuudessa ja muilla erittäin säännellyillä aloilla.

Asiakkaidemme kokemuksia

Lääketeollisuus on erittäin säännelty toimiala, joten siirtyminen paperittomaan, pilvessä toimivaan kalibroinninhallintaan on meille tärkeä askel. Beamex CMX -kalibrointiohjelmisto varmistaa, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia GxP-säännöksiä, ja poistaa manuaalisten virheiden riskin. Azure-pilvipalvelu antaa käyttöömme uusimmat teknologiat ja edistykselliset ominaisuudet, jotka parantavat käyttökokemustamme entisestään.

Don Brady, Tech Engineering Product Manager, GlaxoSmithKline Ltd, Irlanti

Aiemmin kalibroinnissa käytettiin pääasiassa manuaalisia ja paperipohjaisia ratkaisuja. Todistus tulostettiin paperille, allekirjoitettiin ja arkistoitiin kansioihin. Uuden kalibroinninhallintaratkaisun käyttöönoton myötä koko prosessi tapahtuu nyt digitaalisesti aina mittauksesta allekirjoittamiseen ja arkistointiin saakka.

Tomas Wahlgren, System Owner (GOI), AstraZeneca, Ruotsi

CMX tarjoaa luotettavan kalibrointitietokannan historiatoimintoineen ja on siksi loistava työkalu kalibrointiemme tehokkuuden parantamiseen. Siirtyminen paperittomaan kalibroinnin dokumentointiin CMX:n avulla oli meille valtava parannus. Ohjelmistoa on helppo käyttää ja ylläpitää, ja toimittajan tuotetuki on ensiluokkaista.

Orion, Suomi

Yleisiä tietojen eheyteen liittyviä sudenkuoppia kalibrointiprosesseissa

Olipa kalibrointiprosessi täysin paperipohjainen, dokumentoivaa kalibraattoria osittain hyödyntävä tai jopa täysin paperiton, tietojen eheys voi vaarantua kalibrointiprosessin tietyissä vaiheissa ja vaatia erityistä huomiota.

Minimoi virheiden riski. Kalibrointiohjelmisto - Beamex CMX

Minimoi virheiden riski

Beamexin kalibrointiratkaisut täyttävät FDA 21 CFR Part 11 -säännöksen ja muiden asiaankuuluvien, sähköisiä tietueita ja allekirjoituksia sekä tietojen eheyttä koskevien säännösten vaatimukset.

Beamex CMX kalibroinninhallintaohjelmisto sisältää Mobile Security Plus -teknologian, joka tarjoaa laajennettua toiminnallisuutta yhteensopivien offline-mobiililaitteiden kanssa; Beamex MC6 -dokumentoivat kalibraattorit ja Beamex bMobile -kalibrointisovelluksen.

Varmista kalibrointitietojen eheys

Mobile Security Plus -teknologia varmistaa offline-tilassa kalibroitaessa kalibrointitietojen eheyden ALCOA:n yleisen lääkealan sääntelykehyksen mukaisesti. Tietojen eheys varmistetaan todentamalla käyttäjät ja suojaamalla kalibrointitiedot ei-toivotuilta muutoksilta.

Beamex CMX -kalibroinninhallintaohjelmisto varmistaa tehokkaasti tietojen eheyden, ja Mobile Security Plus -sovellus turvaa tiedot silloinkin, kun käytät tuettuja mobiililaitteita offline-tilassa.

Varmista kalibrointitietojen eheys

Beamexin kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Beamex - Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Autamme asiakkaitamme löytämään ja valitsemaan juuri heidän toimintaansa sopivat teknologiat ja palvelut. Tunnemme säädökset ja toimialakohtaiset parhaat käytännöt. Autamme asiakkaitamme analysoimaan, parantamaan ja hallitsemaan toimintaansa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Beamexillä on lähes 50 vuoden kokemus ja asiantuntemus kalibrointiratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Koko maailman kattava asiantuntijaverkostomme sekä akkreditoidut kalibrointilaboratoriomme ovat aina valmiina auttamaan sinua.

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ohjelmistoratkaisun tarpeisiisi.

Muuta aiheeseen liittyvää