Skip to content

Menu

Paineen kalibrointi

Hyödyllistä tietoa paineen kalibroinnista ammattilaisille.

Painemittarien kalibrointi – 20 asiaa, jotka sinun tulee ottaa huomioon

Painemittarien kalibrointi – 20 asiaa, jotka sinun tulee ottaa huomioon

Painemittarit ovat hyvin yleisiä laitteita prosessiteollisuudessa. Kaikkien instrumenttien tavoin myös painemittarit on kalibroitava säännöllisin väliajoin niiden tarkkuuden takaamiseksi.

Lue lisää painemittarien kalibroinnista [ENG] >

Painekytkimien kalibrointi

Kaikkien instrumenttien tavoin myös painekytkimet on kalibroitava niiden tarkkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi. Kytkimien kalibrointi on jonkin verran vaativampaa kuin lähettimien kalibrointi. Epäasianmukaisesti suoritettu kalibrointi voi vääristää kalibrointitulosta.

Lue lisää painekytkimien kalibroinnista [ENG] >

Painekytkimien kalibrointi

Kalibroinnin perusteet: Paine

Lataa 40-sivuinen e-kirja, jossa esitellään yksityiskohtaisesti erilaisia menetelmiä ja tapoja paineinstrumenttien kalibrointiin.

Painelähettimien tarkkuusvaatimukset – mitä ne oikeastaan ovat?

Painelähettimien tarkkuusvaatimukset – mitä ne oikeastaan ovat?

Nykyaikaisten painelähettimien tarkkuusvaatimukset tuntuvat tiukentuvan jatkuvasti ainakin mainonnan perusteella. Tarkkuusvaatimukset eivät kuitenkaan kerro koko totuutta. Ne käsittävät vain muutamia tarkkuuden osatekijöitä, jotka vaikuttavat lähettimeltä käytännössä odotettavaan kokonaistarkkuuteen.

Lue lisää painelähettimien tarkkuudesta [ENG] >

Mitä ilmanpaine tarkoittaa?

Meiltä kysytään usein, mitä ilmanpaine tarkoittaa. Päätimme siksi kirjoittaa ilmanpainetta koskevan artikkelin, jossa käsittelemme muutamia siihen liittyviä käytännön asioita.

Ilmanpaine tarkoittaa yläpuolellamme olevan ilmamassan aiheuttamaa painetta. Ilmanpainetta kutsutaan myös ilmakehän paineeksi.

Lue blogikirjoituksemme ilmanpaineesta [ENG] >

Mitä ilmanpaine tarkoittaa?
Mitä painekalibraattorin tarkkuusvaatimukset tarkoittavat - Beamex MC6-Ex

Mitä painekalibraattorin tarkkuusvaatimukset tarkoittavat

Painekalibraattorien tarkkuusvaatimuksien vertailu voi olla haastavaa, koska valmistajat määrittelevät tarkkuuden eri tavoin. Pelkkä teknisissä tiedoissa annettujen lukujen vertailu ei riitä, vaan on ymmärrettävä, miten nämä luvut lasketaan ja mitä ne käytännössä tarkoittavat.

Lue blogikirjoituksemme paineen kalibroinnin tarkkuusvaatimuksista [ENG] >

Paineyksiköt ja niiden muuntaminen

Maailmassa käytetään monia erilaisia paineyksikköjä, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä ja jopa vaarallisia väärinkäsityksiä.

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme eri paineyksikköjä ja niiden perusteita.

Lue blogikirjoituksemme paineyksiköistä [ENG] >

Paineyksiköt ja niiden muuntaminen

Paineyksikkömuunnin

Muunna helposti eri paineyksiköstä toiseen.

Videoita paineen kalibroinnista

Mitä mieltä asiakkaamme ovat

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Beamexin paineen kalibrointiratkaisut

Beamex MC6 pai­ne­ka­libraat­to­ri­na

Korkean tark­kuus­luo­kan MC6-kent­tä­ka­libraat­to­riin voidaan kon­fi­gu­roi­da jopa neljä sisäistä korkean tarkkuuden pai­ne­mo­duu­lia, ja sitä voidaan käyttää myös ulkoisten pai­ne­mo­duu­lien yhteydessä.


Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Beamex MC6-Ex pai­ne­ka­libraat­to­ri­na

Luonnostaan vaa­rat­to­maan MC6-Ex-ka­libraat­to­riin voidaan kon­fi­gu­roi­da jopa kolme sisäistä korkean tarkkuuden pai­ne­mo­duu­lia, ja sitä voidaan käyttää myös keskenään vaih­det­ta­vien ulkoisten pai­ne­mo­duu­lien yhteydessä.

Lue lisää >

Beamex ePG helppoon pai­neen­tuo­tan­toon

Beamex ePG on ak­ku­toi­mi­nen painepumppu ja -säädin. Beamex MC6 -perheen ka­libraat­to­riin yh­dis­tet­ty­nä se luo täysin au­to­maat­ti­sen do­ku­men­toi­van pai­neen­ka­libroin­ti­jär­jes­tel­män.

Lue lisää >

Beamex MC6 process calibrator and PGM calibration pump

Lisää paineen ka­libroin­ti­rat­kai­su­ja

Katso lisätietoja kaikista pai­ne­tek­ni­sis­tä lait­teis­tam­me.Lue lisää >

Beamexin kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Keskustele asiantuntijamme kanssa löytääksesi parhaan ratkaisun tarpeisiisi.

Muuta aiheeseen liittyvää