Skip to content

Menu

Vesi- ja jätevesiteollisuus

Automatisoidut kalibrointilaitteet ja palvelut auttavat vesi- ja jätevesiteollisuuden toimijoita varmistamaan turvallisuuden, säädöstenmukaisuuden ja hyödyntämään digitalisaation edut.

Tehokkuus, turvallisuus ja säädöstenmukaisuus

Tehokkuus, turvallisuus ja säädöstenmukaisuus

Vesi- ja jätevesiteollisuudessa turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden yhteensovittaminen tehokkuuden kanssa ei aina ole helppoa. Tämän saavuttamiseen vaaditaan oikeanlaisia resursseja, tietoa, työkaluja ja tukea.

Moderni, automatisoitu kalibrointiratkaisumme tarjoaa teollisuuden ammattilaisille merkittäviä etuja auttamalla noudattamaan säädösten ja dokumentoinnin vaatimuksia ja ylläpitämään korkeinta turvallisuustasoa.

Parempi tapa varmistaa toiminnan sujuvuus

Useat vesi- ja jätevesiyritykset luottavat Beamexin kalibrointiekosysteemiin. Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa. Olemme kehittäneet ratkaisujamme jo yli 50 vuoden ajan yhdistämällä oman kokemuksemme palautteeseen, jota olemme saaneet tiiviissä yhteistyössä toimialakumppaniemme kanssa.

Parempi tapa varmistaa toiminnan sujuvuus

Toimialan trendit ja näkymät

Mitä on ope­ra­tii­vi­nen huip­puo­saa­mi­nen ja miten kalibrointi voi auttaa sen saa­vut­ta­mi­ses­sa?

Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen historiaa ja käytäntöä sekä sen erilaisia so­vel­lus­ta­po­ja pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa. Selvitämme myös, millainen rooli ka­libroin­nil­la voi olla asiak­kai­dem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen te­hos­ta­mi­ses­sa.


Lue artikkeli [ENG] >

Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio

Vaikka kynä saattaa olla miekkaa mahtavampi, pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa kynä- ja pa­pe­ri­poh­jai­set ka­libroin­ti­jär­jes­tel­mät ovat heikko lenkki, joka kaipaa erityistä huomiota. Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio säästää aikaa, vähentää virheiden mah­dol­li­suut­ta ja auttaa hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa yrityksen lii­ke­toi­min­nan te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka ehkäistä in­hi­mil­lis­ten virheiden mah­dol­li­suus ka­libroin­ti­da­tan syöt­tä­mi­ses­sä

Manuaalinen tie­don­syöt­tö on edelleen hyvin yleistä teol­li­suuspro­ses­seis­sa, vaikka se on hidas ja työläs prosessi, johon liittyy huomattava in­hi­mil­li­sen virheen mah­dol­li­suus. Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me teollisia ka­libroin­tipro­ses­se­ja ja niihin liittyvää manuaalista tie­don­syöt­töä.


Lue artikkeli [ENG] >

Tee enemmän vähemmällä ja nosta tuottoastetta automatisoidulla kalibrointiratkaisulla

Prosessilaitteiden kalibrointi on vain yksi monista kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista prosessilaitoksessa. Kukaan ei halua tuhlata rajallisia resurssejaan tarpeettomien, aikaa vievien kalibrointien tekemiseen eikä käyttää hitaita ja tehottomia kalibrointimenetelmiä.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida”-sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

4 000

säästettyä kalibrointituntia vuosittain

National Grid, Iso-Britannia

Lue asiakastarina [ENG] >

1 vuosi

investoinnin takaisinmaksuaika

DC Water, Yhdysvallat

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

parannus kalibrointiprosessien tehokkuudessa

Miami-Dade WASD, Yhdysvallat

Lue asiakastarina [ENG] >

Vesi- ja jätevesiasiakkaidemme kokemuksia

Kaiken kaikkiaan tehtaamme ajansäästöt ovat olleet merkittäviä ja kalibrointistrategiamme on nyt luotettavampi. Saimme ohjelmistoon sijoittamamme pääoman takaisin kokonaan jo ensimmäisenä vuonna.

Robert Hopkins DC Water, Process Control System Specialist, DC Water, Yhdysvallat

Beamex-kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Yhdessä voimme löytää parhaan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Katso muuta aiheeseen liittyvää sisältöämme