Skip to content

Menu

Oikeudellinen huomautus

Päivitetty viimeksi 10.8.2016

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin siirryt tälle verkkosivustolle. Siirtymällä Bemexin verkkosivustolle hyväksyt alla mainitut käyttöehdot. Beamex pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän oikeudelliseen huomautukseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tähän oikeudelliseen huomautukseen tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu tällä verkkosivustolla.

Vastuuvapauslauseke

Tämän verkkosivuston sisältö tarjotaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia, takuita tai lupauksia näillä sivuilla esitetyn sisällön tai tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä, kattavuudesta, ajantasaisuudesta, laadusta, oikea-aikaisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Näiden sivujen sisältö on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Lain sallimissa rajoissa Beamex ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai satunnaisista menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista ja käyttömahdollisuuden menetyksestä, liikevoiton menetyksestä ja liiketoiminnan menetyksestä), jotka aiheutuvat näiden sivujen käytöstä tai käyttömahdollisuuden puuttumisesta, vaikka Beamexille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Tällä verkkosivustolla voi olla myös linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Siirryt näille verkkosivustoille omalla vastuullasi. Beamex ei ota mitään vastuuta tai anna minkäänlaisia vakuutuksia tai takuita liittyen kolmansien osapuolten verkkosivustoihin.

Tämän verkkosivuston sisältö ja tiedot saattavat olla epätarkkoja eivätkä ne välttämättä ole ajan tasalla. Tätä verkkosivustoa sekä sen sisältöä ja tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Beamex pidättää myös oikeuden rajoittaa pääsyä tälle verkkosivustolle milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Tämän verkkosivuston sisältö on Beamex Oy Ab:n ja/tai sen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden (jäljempänä Beamex) omaisuutta. Tämä verkkosivusto ja sen sisältö on suojattu kansainvälisten tekijänoikeuslakien mukaisesti, ja kaikki tekijänoikeudet omistaa Beamex. Kaikki oikeudet pidätetään. Tällä verkkosivustolla esitetyn sisällön (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tekstin, kuvien, kaavioiden, logojen, symbolien, asiakirjojen sekä yritys-, tuote- ja kauppanimien) jäljentäminen, jakelu, siirtäminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on laitonta ja kielletty ilman Beamexin etukäteistä kirjallista suostumusta. Beamex suojaa immateriaalioikeutensa kaikin lainsäädännön sallimin tavoin. Beamex myöntää sinulle kuitenkin oikeuden tallentaa ja tulostaa tällä verkkosivustolla julkaistuja yksittäisiä asiakirjoja ja tietoja sekä oikeuden käyttää tällä sivustolla esitettyä sisältöä ja tietoja omaa henkilökohtaista käyttöä varten ja sellaisella tavalla, joka ei vahingoita Beamexin mainetta ja etua.

Edellisessä kappaleessa esitetystä huolimatta tämän verkkosivuston yksittäisiin asiakirjoihin saatetaan soveltaa erillisiä tai ylimääräisiä ehtoja, jotka mainitaan kyseisissä asiakirjoissa.

“Beamex” on Beamex Oy Ab:n tavaramerkki. Beamex on myöntänyt vain tietyille yhteistyökumppaneille lisenssin tai kirjallisen luvan käyttää Beamexin tavaramerkkejä. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei tule tulkita lupana tai lisenssinä käyttää Beamexin tavaramerkkejä. Beamexin tavaramerkkien käyttö ilman Beamexin hyväksyntää ja suostumusta on kielletty ja rikkoo tavaramerkkilakeja.

Kaikki muut tällä verkkosivustolla mainitut tavaramerkit tai kauppanimet ovat haltijoidensa omaisuutta.

Tiedon ja aineiston toimittaminen

Lähettämällä tietoa tai aineistoa (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tekstiä, ideoita, ehdotuksia ja asiakirjoja) Beamexille sähköpostitse tai tämän verkkosivuston kautta hyväksyt, että Beamexillä on oikeus julkaista tai käyttää tällaista aineistoa mihin tahansa tarkoitukseen. Beamex ei ota vastuuta tämän verkkosivuston kautta toimittamasi tiedon tai aineiston luottamuksellisuudesta. Lähettämällä aineistoa tämän verkkosivuston kautta takaat myös, että sinulla on oikeus toimittaa kyseinen aineisto ja ettei se sisällä mitään laitonta. Sitoudut myös vapauttamaan Beamexin vastuusta kaikkien kolmansien osapuolten esittämien vaatimusten osalta, jotka liittyvät tämän verkkosivuston kautta toimittamaasi aineistoon.