Skip to content

Menu
Beamex MC6-T temperature calibrator

Lämpötilan kalibrointi

Hyödyllistä tietoa ammattilaisille lämpötilan kalibroinnista.

Pt100-lämpötila-anturi – hyödyllistä tietoa

Pt100-lämpötila-anturi – hyödyllistä tietoa

Pt100-lämpötila-anturit ovat hyvin yleisiä antureita prosessiteollisuudessa. Tässä artikkelissa kerrotaan hyödyllistä ja käytännöllistä tietoa RTD- ja PRT-antureista, Pt100-antureiden erilaisista mekaanisista rakenteista, lämpötila-vastussuhteesta, lämpötilakertoimista, tarkkuusluokista ja paljon muuta.

Lue lisää Pt100-lämpötila-antureiden kalibroinnista [ENG] >

Lämpötila-antureiden kalibrointi

Jokaisessa lämpötilan mittaussilmukassa silmukan ensimmäisenä ja tärkeimpänä komponenttina on aina lämpötila-anturi. Lämpötila-anturilla on tärkeä rooli koko mittaussilmukan tarkkuudessa.

Lue lisää lämpötila-antureiden kalibroinnista [ENG] >

Lämpötila-antureiden kalibrointi - Beamex MC6-T lämpötilakalibraattori

Kalibroinnin perusteet: Lämpötila

Tässä 53-sivuisessa kirjassa esitellään yksityiskohtaisesti erilaisia menetelmiä ja tapoja lämpötilainstrumenttien kalibrointiin.

Lämpötilakytkimen kalibrointi

Lämpötilakytkimen kalibrointi

Lämpötilakytkimiä käytetään yleisesti erilaisissa teollisuussovelluksissa toimintojen ohjaamiseen. Kaikkien mittauslaitteiden tavoin myös lämpötilakytkimet on kalibroitava säännöllisesti niiden tarkan ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Lue lisää lämpötilakytkinten kalibroinnista [ENG] >

Hygieenisten lämpötila-antureiden kalibrointi

Hygieenisiä lämpötila-antureita käytetään yleisesti monilla toimialoilla, kuten elintarvike- ja juomateollisuudessa, meijeriteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja biotieteissä. Hygienia-antureiden kalibrointi on paljon vaativampaa kuin tavallisten lämpötila-antureiden kalibrointi.

Lue lisää hygieenisten lämpötila-antureiden kalibroinnista [ENG]

Hygieenisten lämpötila-antureiden kalibrointi
Lämpötilayksiköt ja niiden muuntaminen

Lämpötilayksiköt ja niiden muuntaminen

Tässä artikkelissa tarkastellaan lämpötilaa, lämpötila-asteikkoja, lämpötilayksikköjä (Kelvin (K), Celsius (°C), Fahrenheit (°F), Rankine (°R, °Ra), Réaumur (°Ré, °Re)) ja lämpötilayksikköjen muuntamista.

Lue lisää lämpötilayksiköistä ja niiden muuntamisesta [ENG] >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Lämpötilamuunnin

Muunna helposti eri lämpötilayksiköstä toiseen.

Videoita lämpötilan kalibroinnista

Asiakkaidemme kokemuksia

On hämmästyttävää huomata, että anturi on itse asiassa oikeassa lämpötilassa ja stabiili ennen mittauksen aloittamista. Näin ei jää mitään sijaa arvailuille ja inhimillisille virheille. Myös rahaa säästyy, kun antureita ei tarvitse kalibroida liian usein, saati havaita niitä viallisiksi epästabiiliuden takia.

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Beamexin lämpötilan kalibrointiratkaisut

Selaa lämpötilan kalibrointituotteiden valikoimaamme.

Keskustele asiantuntijamme kanssa löytääksesi parhaan ratkaisun tarpeisiisi.

Beamexin kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Muuta aiheeseen liittyvää