Skip to content

Menu

Aidan

Regional Sales Manager

… Beamexillä keskimääräiset työurat ovat pitkiä, mikä osoittaa selkeästi sen, miten hyvä työnantaja Beamex on.”

”Beamex oli minulle tuttu yritys jo ennen kuin aloin työskennellä siellä. Tiesin, että yrityksellä oli hyvä maine laadukkaiden kalibrointilaitteiden ja -ohjelmistojen valmistajana, ja yrityksen verkkosivustoon tutustuttuani työpaikan hakeminen oli minulle helppo päätös. Olen nyt työskennellyt 5 vuotta aluemyyntipäällikkönä Irlannin, Walesin ja Ison-Britannian lounaisosan myyntialueella. Olen alun perin kotoisin Irlannin Tipperarysta, mutta työskentelen Ison-Britannian Cardiffissa. Liikun sujuvasti maiden välillä palvellen asiakkaitamme ja kehittäen uutta liiketoimintaa monilla eri toimialoilla. Arvostan todella sitä, että saan tehdä rakastamaani työtä molemmissa maissa.

Beamexille tullessani sain erittäin hyvän ensivaikutelman. Huomasin, että yritys haluaa auttaa ihmisiä menestymään valitsemallaan alalla. Tämä teki minuun todella suuren vaikutuksen ja oli juuri sitä, mitä olin etsinyt. Beamex haluaa edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, mikä oli minulle tärkeä kriteeri mahdollista työnantajaa valitessani. Lisäksi Beamexillä keskimääräiset työurat ovat pitkiä, mikä osoittaa selkeästi sen, miten hyvä työnantaja Beamex on. Beamexillä eräs tärkeä perusarvo on se, että ihmiset voisivat nauttia tekemästään työstä. Tämä perusarvo on läsnä jokapäiväisessä työssämme, koko työyhteisömme sisällä.

Tunnen olevani arvostettu Beamexillä ja kuuluvani tähän yhteisöön. Tiimissäni on ystävällinen ilmapiiri ja asiantuntemus on korkeatasoista. Kokemuksesta voin sanoa, että työssä viihtyminen tuo mukanaan useita etuja. Pystyt nauttimaan itse työn tekemisestä, etkä keskity pelkästään työn tuloksiin. Onnellisuus ja tyytyväisyys voivat parantaa työn laatua, mikä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti omiin tavoitteisiisi.

Erään walesilaisen sanonnan mukaan kunnianhimo on menestymisen tae. Me Beamexillä olemme kunnianhimoisia yrityksenä ja hyvin eteenpäin katsovia ihmisinä.”

Liity osaksi Beamexiä

Haluatko luoda oman tarinasi Beamexillä? Hae jo tänään!

Lue lisää Beamexin työntekijöiden tarinoita

Lue lisää Beamexistä

Beamex as an employer | Beamex

Me olemme Beamex

Uskomme, että työntekijät ovat suurin voi­ma­va­ram­me. Lue lisää siitä, keitä olemme, mitkä ovat arvomme ja miten ne näkyvät päi­vit­täi­ses­sä työssämme.

Lue lisää >

Työskentely Beamexillä

Me Beamexillä olemme sitoutuneet rakentamaan läpinäkyvän, in­no­va­tii­vi­sen ja innostavan työym­pä­ris­tön. Lue lisää työ­kult­tuu­ris­tam­me ja siitä, mitä teemme!

Lue lisää >

Opiskelijat ja val­mis­tu­neet

Tuemme nuoria kykyjä tarjoamalla runsaasti mah­dol­li­suuk­sia harjoittelu- ja kor­kea­kou­lu­yh­teis­työ­hön.

Lue lisää >

Tapaa ihmisiämme

Beamex on in­to­hi­mois­ten ihmisten rakentama yhteisö. Kurkkaa kulissien taakse ja tutustu meihin paremmin.

Lue lisää >