Jobba papperslöst: förbättra effektiviteten och minska felen!

Använd antingen Beamex CMX eller Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara för att hantera vad som ska kalibreras och när, och tilldela sedan arbetet och skicka instrumenten som ska kalibreras från kalibreringshanteringsprogrammet till din mobila enhet som har bMobile. Fältkalibreringar kan utföras offline med steg-för-steg-vägledning från bMobile. Applikationen dokumenterar och lagrar kalibreringsresultaten säkert och när den är online kan resultaten överföras tillbaka till Beamex CMX eller  LOGiCAL för ytterligare dataanalys eller utskrift av kalibreringscertifikat.

Tillsammans bildar bMobile och CMX en kraftfull lösning för underhållsrelaterade inspektioner och kalibrering av våginstrument och minskar även risken för ALCOA-överträdelser genom att säkerställa dataintegritet.

bMobile är tillgängligt för iOS, Android och Windows 10-plattformar och kan laddas ner gratis från App Store, Google Play eller Beamex webbplats. Du kan prova bMobile utan CMX eller LOGiCAL med hjälp av demonstrationsläget. bMobile är kompatibel med LOGiCAL och med CMX version 2.11 eller senare. Kalibrering av vägningsinstrument, underhållsinspektion och Beamex Mobile Security Plus-alternativ stöds i bMobile om de är aktiverade i CMX.

Kalibrering av processinstrument

Använd Beamex CMX-mjukvara för att planera och schemalägga kalibreringar. 

Skicka arbetsordrar till en mobil enhet med bMobile-applikationen. 

Använd Beamex bMobile-applikationen för att utföra och dokumentera kalibreringar av dina olika processinstrument. 

Överför resultaten tillbaka till kalibreringsmjukvaran.

 

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

Kalibrering av vågar

Du kan använda CMX för att dokumentera kalibreringen av dina vågar, eller så kan du skicka arbetsordrar till en mobil enhet med bMobile-applikation och använda den (offline) för att vägleda och dokumentera kalibreringar av vågar. CMX och bMobile omfattar alla de olika tester som behövs för kalibrering av vågar, såsom excentricitetstester, repeterbarhetstester, vägningstester och minimivägningstester. 

Funktionaliteten baseras på standarderna EURAMET cg-18, OIML: EN 45501 + AC och NIST: Handbok 44 – 2007 (med USP 41-uppdateringar). 

Beamex bMobile calibration application
”How to calibrate weighing instruments”, läs artikeln och lär dig mer (ENG)

Underhållsinspektioner

Använd Beamex CMX-mjukvara för att planera och schemalägga underhållsinspektioner och göra detaljerade instruktioner för varje inspektion. 

Skicka arbetsordern från CMX-mjukvaran till en mobil enhet och du kan gå till arbetsplatsen för att utföra inspektionerna. Resultatet dokumenteras till den mobila enheten och du kan ladda upp resultaten till CMX-mjukvaran när du är klar. 

Typiska besiktningar omfattar riskområdeinspektioner, DSEAR/ATEX-inspektioner, säkerhetssysteminspektioner byggnadsrundor, förebyggande underhållskontroller, HVAC-inspektioner, förreglingskontroller och så vidare. 

Beamex CMX calibration management software and bMobile mobile application

Integritet hos kalibrerings- och inspektionsdata

När Beamex bMobile används tillsammans med Beamex CMX-mjukvara och Beamex ”Mobile Security Plus”-teknik har du ett papperslöst system som säkerställer dataintegriteten till den allra högsta standarden och minimerar riskerna för ALCOAS-överträdelser. 

 

Data Integrity with Beamex CMX calibration software
”Data Integrity in Calibration Processes”, läs artikeln och lär dig mer (ENG)

Videos

Maintenance inspections with Beamex bMobile

How to calibrate weighing scales

How to do ATEX / DSEAR / IEC 60079 / Maintenance inspection with Beamex bMobile

Skaffa Beamex bMobile-applikationen och testa den

Du kan ladda ner Beamex bMobile-applikationen kostnadsfritt från App Store (iOS), Google Play (Android) eller från Beamex bMobile-uppgraderingssidan (Windows 10). 

Applikationen innehåller ett ”demoläge”, så att du kan prova den även utan Beamex CMX-kalibreringshanteringsmjukvara. 

How can we help?
Close