Bli smart

Beamex smarta referenssond innehåller ett integrerat minne som lagrar individuella sensorkoefficienter. 

Sensorn fungerar som en “plug-and-play” med Beamex FB-serien av temperaturblock (R-modell). Temperaturblocket läser automatiskt av sensorkoefficienterna från sensorn och gör nödvändiga justeringar, vilket eliminerar behovet av att ange koefficienter manuellt. Den smarta referenssonden kan också användas med Beamex MB-serien av temperaturblock (R-modell) och sensorkoefficienter kan matas in manuellt via MB-användargränssnittet. Den smarta sensorn kan även anslutas till Beamex MC6-kalibratorn. 

Beamex RPRT reference temperature probe

Utmärkt långsiktig stabilitet

Beamex smarta referenssond är en högkvalitativ sond som ger stor noggrannhet och utmärkt långsiktig stabilitet. 

 

Beamex RPRT reference temperature probe
How can we help?
Close